IT Academy to je 15 lektorov
.
viac ako 350 kurzov
 
0,00(0 kurzov)
Využitie elektr. podpisu – Finančná správa

Kurz Využitie elektr. podpisu – Finančná správa

Kurz Využitie elektr. podpisu – Finančná správa je určený pre všetkých, ktorí absolvovali kurz Využitie elektr. podpisu – Fin. správa a ORSR. Podľa zákona č. 440/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z., je povinnosť doručovať podania FSSR elektronickými prostriedkami pre vybrané subjekty. Od ter­mí­nu 1. 1. 2014 majú po­vin­nosť do­ru­čo­vať po­da­nia elek­tro­nic­ký­mi pros­tried­ka­mi všet­ky da­ňo­vé sub­jek­ty, kto­ré sú pla­ti­te­ľom da­ne z pri­da­nej hod­no­ty. Využitie ZEP je jednou z možností elektronickej komunikácie s FSSR a mnohými ďalšími inštitúciami.

64,99 € s DPH
1 deň
Nasledujúci kurz: Využitie elektr. podpisu – Fin. správa a ORSR »
Adresa:
Pionierska 1588/15
831 02 Bratislava
mobil: 0917 095 406
e-mail: info@it-academy.sk
web: www.it-academy.sk
Pridajte sa k ostatným a získavajte informácie
o novinkách a akciách pre vás alebo
pre vašu firmu