0,00(0 kurzov)
E-LEARNING
< Naspäť na C/C++
C/C++ I. Začiatočník
C/C++ I. Začiatočník

Kurz C/C++ I. Začiatočník

139,99 € 
2 dni
Akreditovaný kurz

Kurz C/C++ I. je pre teba vhodný, ak si začiatočník v programovaní v C/C++. Uvedieme ťa do sveta procedurálneho programovania. Jazyk C/C++ patrí k najpoužívanejším programovacím jazykom na svete. Naučíme ťa pracovať s dátovými typmi, poliami a riadiacimi štruktúrami. Osvojíš si prácu s funkciami a hlavičkovými súbormi. Pojmy ako rekurzia, inkrementácia či cyklus sa pre teba stanú samozrejmosťou. Ako absolvent kurzu C/C++ I. Začiatočník zvládneš vytvoriť svoju vlastnú plnohodnotnú aplikáciu.

Zdieľaj kurz a získaj zľavu 
v hodnote 5 €

Termíny

ČAS
TRVANIE
MIESTO
LEKTOR
09:00
14:00
29.07. - 30.07.2024
BA
Ing. Mário Kašuba
Tomášikova 50/A Bratislava Slovensko, 831 04
15:30
20:00
14.08. - 15.08.2024
BA
Ing. Mário Kašuba
Tomášikova 50/A Bratislava Slovensko, 831 04
09:00
14:00
26.08. - 27.08.2024
BA
Ing. Mário Kašuba
Tomášikova 50/A Bratislava Slovensko, 831 04
15:30
20:00
11.09. - 12.09.2024
BA
Ing. Mário Kašuba
Tomášikova 50/A Bratislava Slovensko, 831 04
09:00
14:00
23.09. - 24.09.2024
BA
Ing. Mário Kašuba
Tomášikova 50/A Bratislava Slovensko, 831 04
15:30
20:00
09.10. - 10.10.2024
BA
Ing. Mário Kašuba
Tomášikova 50/A Bratislava Slovensko, 831 04
09:00
14:00
21.10. - 22.10.2024
BA
Ing. Mário Kašuba
Tomášikova 50/A Bratislava Slovensko, 831 04
Načítať ďalšie termíny
15:30
20:00
06.11. - 07.11.2024
BA
Ing. Mário Kašuba
Tomášikova 50/A Bratislava Slovensko, 831 04
09:00
14:00
18.11. - 19.11.2024
BA
Ing. Mário Kašuba
Tomášikova 50/A Bratislava Slovensko, 831 04
15:30
20:00
04.12. - 05.12.2024
BA
Ing. Mário Kašuba
Tomášikova 50/A Bratislava Slovensko, 831 04
09:00
14:00
16.12. - 17.12.2024
BA
Ing. Mário Kašuba
Tomášikova 50/A Bratislava Slovensko, 831 04

Čo mi kurz prinesie?

I. Začíname

II. Hor sa do sveta C/C++ 

Úvod do C/C++

Funkcia main()

Komentáre

Preprocesor jazyka C

Mená hlavičkových súborov

Výstup

Formátovanie zdrojového kódu

Príkazy

Deklaračné príkazy a premenné

Priraďovacie príkazy

Ďalšie príkazy 

Funkcie

Použitie funkcie, ktorá má návratovú hodnotu

Varianty funkcií

Funkcie definované užívateľom

Ako sa používa funkcia definovaná užívateľom, ktorá má návratovú hodnotu

III. Práca s dátami

Jednoduché premenné

Mená premenných

Celočíselné typy

Celočíselné typy short, int a long

Typy bez znamienok

Aký zvoliť celočíselný typ?

Celočíselné konštanty

Typ char: Znaky a malé celé čísla

Nový typ bool

Kvalifikátor const

Čísla s pohyblivou desatinnou čiarkou

Zápis čísel s pohyblivou desatinnou čiarkou

Typy s pohyblivou desatinnou čiarkou

Konštanty s pohyblivou desatinnou čiarkou

Výhody a nevýhody typov s pohyblivou desatinnou čiarkou

Aritmetické operátory

Aké poradie: Priorita a asociativita operátorov

Odlišnosti delenia

Operátor modulo (zostatok po celočíselným delením)

Typové konverzie

IV. Zložené typy

Úvod do polí

Poznámky k program

Pravidlá inicializácie polí

V. Cykly a relačné výrazy

Úvod do cyklu for

Časti cyklu for

Späť k cyklu for

Zmena veľkosti kroku

Prechádzanie reťazcov pomocou cyklu for

Operátor inkrementácie (++) a dekrementácie (--)

Relačné výrazy

Chyba, ktorú možno urobíte

Porovnávanie reťazcov

Poznámky k programu

Porovnávanie reťazcov triedy string

Cyklus while

Poznámky k programu

Porovnávanie cyklov for a while

Cyklus do while

Cykly a vstup textu

Podmienka konca súboru

Vnorené cykly a dvojrozmerné polia

Inicializácia dvojrozmerného pola

VI. Príkazy vetvenia a logické operátory

Príkaz if

Príkaz if else

Formátovanie príkazov if else

Konštrukcie if else is else

Logické výrazy

Logický operátor ALEBO (OR): ||

Logický operátor A (AND): &&

Logický operátor NIE (NOT): !

Ďalšie informácie o logických operátoroch

Operátor ?:

Príkaz switch

Použitie enumerátorov ako návestia

Príkazy switch a if else

Príkazy break a continue

Načítanie čísel v cykloch

Jednoduchý vstup a výstup do/zo súboru

Textové V/V a textové súbory

Zápis do textového súboru

Čítanie z textového súboru

VII. Funkcie

Prehľad funkcií

Definovanie funkcie

Vytváranie funkčných prototypov a volanie funkcií

Argumenty funkcií a predávanie hodnotou

Viacnásobné argumenty

Ďalšie funkcie s dvoma argumentmi

Funkcie a pole

Ako ukazovatele umožňujú funkciám spracovávať pole

Dôsledky použitia polí ako argumentov

Ďalšie príklady funkcií pracujúcich s poľami

Funkcie používajúce rozsahy polí

Ukazovatele a const

Funkcie a dvojrozmerné pole

Funkcie a reťazce v štýle jazyka C

Reťazce v štýle jazyka C ako argumenty funkcií

Funkcie vracajúce reťazce v štýle jazyka C

Funkcie a štruktúry

Predávanie a vracanie štruktúr

Ďalší príklad použitia funkcie so štruktúrami

Predávanie adries štruktúr

Rekurzia

Rekurzia s jediným rekurzívnym volaním

Rekurzia s niekoľkými rekurzívnymi volaniami

Ukazovatele na funkcie

Základy ukazovateľov na funkcie

Príklad na ukazovateľ na funkciu

Informácie

Informácie o kurze

 • Kategória počítačového kurzu: Programovacie jazyky
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: Začiatočník
 • Forma výuky: skupinová, individuálna na vyžiadanie, e-learning
 • Veľkosť jednej skupiny: od 5 do max. 12 účastníkov
 • Dĺžka kurzu: 2 dni
 • Certifikát: Akreditované osvedčenie MŠVVŠ SR a certifikát o absolvovaní
 • Tlačená farebná príručka: áno + prezentácia s rozsiahlymi materiálmi v elektronickej podobe
 • Používaný softvér: Microsoft Visual Studio 2013/2015 Ultimate, CLion, NetBeans, Eclipse

Cena kurzov

V cene kurzu sú zahrnuté učebné elektronické materiály, elektronická príručka spolu s certifikátom a drobným občerstvením.

Možnosti platby:

 • Prevodom na účet
 • Paypal
 • Besteron

Organizácia kurzu

 • Miesto konania kurzu: Bratislava, Tomášikova 50
 • Denné kurzy: 9:00-13:30
 • Večerné kurzy: 16:00-20:00
 • Víkendové kurzy: 9:00-13:30 a 16:00-20:00

 

Pri denných, večerných aj víkendových kurzoch sú 2 prestávky po 10-15 minút.

Kurzy sa realizujú na kvalitných notebookoch značiek Asus, Lenovo a HP.

Materiály

 • Farebná elektronická príručka
 • Prezentácia
 • Elektronické zdroje a knihy
 • Vzorové príklady a testy
 • Cheatsheets (ťaháky)

Komu je kurz určený

 • Začínajúci programátori
 • C/C++ developeri
 • Testovací inžinieri
 • Softvéroví developeri a analytici

Lektori

Ing. Mário Kašuba

Ako hodnotili kurz účastníci

Hodnotenie účastníkov

 • 1,07

  Celkový dojem z kurzu


 • 91 %

  Uplatnenie poznatkov v praxi


 • 93 %

  Akciu by som odporučil známym

Mohlo by ťa zaujímať

IT Academy je akreditované vzdelávacie centrum, ktoré ťa naučí ako efektívne žiť v dnešnom svete informačných technológii.
Adresa: Tomášikova 50/A
831 04 Bratislava
Tel./fax:
E-mail:
+421 917 095 406
info@it-academy.sk
Pridaj sa k 3000+ odberateľom
a budeš informovaný o novinkách a akciách.
Stačí zadať e-mail a budete informovaní o novinkách
a akciách pre vás alebo pre vašu firmu