0,00(0 kurzov)
E-LEARNING
< Naspäť na C/C++
C/C++ I. Začiatočník
C/C++ I. Začiatočník

Kurz C/C++ I. Začiatočník

119,99 € s DPH
2 dni
Akreditovaný kurz

Kurz C/C++ I. je pre teba vhodný, ak si začiatočník v programovaní v C/C++. Uvedieme ťa do sveta procedurálneho programovania. Jazyk C/C++ patrí k najpoužívanejším programovacím jazykom na svete. Naučíme ťa pracovať s dátovými typmi, poliami a riadiacimi štruktúrami. Osvojíš si prácu s funkciami a hlavičkovými súbormi. Pojmy ako rekurzia, inkrementácia či cyklus sa pre teba stanú samozrejmosťou. Ako absolvent kurzu C/C++ I. Začiatočník zvládneš vytvoriť svoju vlastnú plnohodnotnú aplikáciu.

Zdieľaj kurz a získaj zľavu 
v hodnote 5 €

Termíny

ČAS
TRVANIE
MIESTO
LEKTOR
15:30
20:00
29.03. - 30.03.2017
BA
Adrian Paníček
Pionierska 15 Bratislava Slovensko, 831 02
09:00
14:00
10.04. - 11.04.2017
BA
Adrian Paníček
Pionierska 15 Bratislava Slovensko, 831 02
15:30
20:00
26.04. - 27.04.2017
BA
Adrian Paníček
Pionierska 15 Bratislava Slovensko, 831 02
09:00
14:00
08.05. - 09.05.2017
BA
Adrian Paníček
Pionierska 15 Bratislava Slovensko, 831 02
15:30
20:00
24.05. - 25.05.2017
BA
Adrian Paníček
Pionierska 15 Bratislava Slovensko, 831 02
09:00
14:00
05.06. - 06.06.2017
BA
Adrian Paníček
Pionierska 15 Bratislava Slovensko, 831 02
15:30
20:00
21.06. - 22.06.2017
BA
Adrian Paníček
Pionierska 15 Bratislava Slovensko, 831 02
Načítať ďalšie termíny
09:00
14:00
03.07. - 04.07.2017
BA
Adrian Paníček
Pionierska 15 Bratislava Slovensko, 831 02
15:30
20:00
19.07. - 20.07.2017
BA
Adrian Paníček
Pionierska 15 Bratislava Slovensko, 831 02
09:00
14:00
31.07. - 01.08.2017
BA
Adrian Paníček
Pionierska 15 Bratislava Slovensko, 831 02
15:30
20:00
16.08. - 17.08.2017
BA
Adrian Paníček
Pionierska 15 Bratislava Slovensko, 831 02
09:00
14:00
28.08. - 29.08.2017
BA
Adrian Paníček
Pionierska 15 Bratislava Slovensko, 831 02

Čo mi kurz prinesie?

I. Začíname

II. Hor sa do sveta C/C++ 

Úvod do C/C++

Funkcia main()

Komentáre

Preprocesor jazyka C

Mená hlavičkových súborov

Výstup

Formátovanie zdrojového kódu

Príkazy

Deklaračné príkazy a premenné

Priraďovacie príkazy

Ďalšie príkazy 

Funkcie

Použitie funkcie, ktorá má návratovú hodnotu

Varianty funkcií

Funkcie definované užívateľom

Ako sa používa funkcia definovaná užívateľom, ktorá má návratovú hodnotu

III. Práca s dátami

Jednoduché premenné

Mená premenných

Celočíselné typy

Celočíselné typy short, int a long

Typy bez znamienok

Aký zvoliť celočíselný typ?

Celočíselné konštanty

Typ char: Znaky a malé celé čísla

Nový typ bool

Kvalifikátor const

Čísla s pohyblivou desatinnou čiarkou

Zápis čísel s pohyblivou desatinnou čiarkou

Typy s pohyblivou desatinnou čiarkou

Konštanty s pohyblivou desatinnou čiarkou

Výhody a nevýhody typov s pohyblivou desatinnou čiarkou

Aritmetické operátory

Aké poradie: Priorita a asociativita operátorov

Odlišnosti delenia

Operátor modulo (zostatok po celočíselným delením)

Typové konverzie

IV. Zložené typy

Úvod do polí

Poznámky k program

Pravidlá inicializácie polí

V. Cykly a relačné výrazy

Úvod do cyklu for

Časti cyklu for

Späť k cyklu for

Zmena veľkosti kroku

Prechádzanie reťazcov pomocou cyklu for

Operátor inkrementácie (++) a dekrementácie (--)

Relačné výrazy

Chyba, ktorú možno urobíte

Porovnávanie reťazcov

Poznámky k programu

Porovnávanie reťazcov triedy string

Cyklus while

Poznámky k programu

Porovnávanie cyklov for a while

Cyklus do while

Cykly a vstup textu

Podmienka konca súboru

Vnorené cykly a dvojrozmerné polia

Inicializácia dvojrozmerného pola

VI. Príkazy vetvenia a logické operátory

Príkaz if

Príkaz if else

Formátovanie príkazov if else

Konštrukcie if else is else

Logické výrazy

Logický operátor ALEBO (OR): ||

Logický operátor A (AND): &&

Logický operátor NIE (NOT): !

Ďalšie informácie o logických operátoroch

Operátor ?:

Príkaz switch

Použitie enumerátorov ako návestia

Príkazy switch a if else

Príkazy break a continue

Načítanie čísel v cykloch

Jednoduchý vstup a výstup do/zo súboru

Textové V/V a textové súbory

Zápis do textového súboru

Čítanie z textového súboru

VII. Funkcie

Prehľad funkcií

Definovanie funkcie

Vytváranie funkčných prototypov a volanie funkcií

Argumenty funkcií a predávanie hodnotou

Viacnásobné argumenty

Ďalšie funkcie s dvoma argumentmi

Funkcie a pole

Ako ukazovatele umožňujú funkciám spracovávať pole

Dôsledky použitia polí ako argumentov

Ďalšie príklady funkcií pracujúcich s poľami

Funkcie používajúce rozsahy polí

Ukazovatele a const

Funkcie a dvojrozmerné pole

Funkcie a reťazce v štýle jazyka C

Reťazce v štýle jazyka C ako argumenty funkcií

Funkcie vracajúce reťazce v štýle jazyka C

Funkcie a štruktúry

Predávanie a vracanie štruktúr

Ďalší príklad použitia funkcie so štruktúrami

Predávanie adries štruktúr

Rekurzia

Rekurzia s jediným rekurzívnym volaním

Rekurzia s niekoľkými rekurzívnymi volaniami

Ukazovatele na funkcie

Základy ukazovateľov na funkcie

Príklad na ukazovateľ na funkciu

Informácie

Informácie o kurze

 • Kategória počítačového kurzu: Programovacie jazyky
 • Úroveň obtiažnosti kurzu: Začiatočník
 • Forma výuky: skupinová, individuálna na vyžiadanie
 • Veľkosť jednej skupiny: od 3 do max. 12 účastníkov
 • Dĺžka kurzu: 2 dni
 • Certifikát: Akreditované osvedčenie MŠVVŠ SR a certifikát o absolvovaní
 • Tlačená farebná príručka: áno + prezentácia s rozsiahlymi materiálmi v elektronickej podobe
 • Používaný softvér: Microsoft Visual Studio 2013/2015 Ultimate, CLion, NetBeans, Eclipse

Cena kurzov

V cene kurzu sú zahrnuté učebné materiály, príručka spolu s certifikátom a občerstvením.

Všetky ceny sú uvedené vrátane DPH.

Možnosti platby:

 • Prevodom na účet
 • Paypal
 • Trustpay

Organizácia kurzu

 • Miestnosti konania kurzu: Bratislava, Pionierska 15
 • Denné školenia: 9:00-14:00
 • Večerné školenia: 15:30-20:00
 • Víkendové školenia: 9:00-14:00 a 15:30-20:00

 

Pri denných, večerných aj víkendových školeniach sú dve prestávky po 8 minút.

Školenia sa realizujú na kvalitných notebookoch značiek Lenovo a ASUS.

Materiály

 • Farebná príručka
 • Prezentácia
 • Elektronické zdroje a knihy
 • Vzorové príklady a testy
 • Cheatsheets (ťaháky)

Komu je kurz určený

Lektori

Adrian Paníček

Ako hodnotili kurz účastníci

Hodnotenie účastníkov

Mohlo by ťa zaujímať

IT Academy je akreditované vzdelávacie centrum, ktoré ťa naučí ako efektívne žiť v dnešnom svete informačných technológii.
Adresa: Pionierska 1588/15
831 02 Bratislava
Tel./fax:
E-mail:
+421 917 095 406
info@it-academy.sk
Pridaj sa k 3000+ odberateľom
a budeš informovaný o novinkách a akciách.
Stačí zadať e-mail a budete informovaní o novinkách
a akciách pre vás alebo pre vašu firmu