IT Academy to je 15 lektorov
.
Viac ako 700 kurzov
 
0,00(0 kurzov)
23.3.2023 15:26

Operačný program Ľudské zdroje

 

Názov projektu: Rozvoj sektorových zručností v spoločnosti IT Academy s. r. o.

Dopytovo-orientovaný projekt

Trvanie projektu: 03/23-12/23

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky www.employment.gov.sk

Kód výzvy: OPĽZ-DOP-2022/8.1.1/RO-01 Rozvoj zručností na podporu trhu práce

Rozpočet projektu: 87 609,96 €

Európsky sociálny fond: https://ec.europa.eu/esf/home.jsp?langId=sk

Stručný popis projektu: projekt je zameraný na zlepšovanie digitálnych zručností a kompetencií zamestnancov spoločnosti, zvyšovanie ich kvalifikácie a nadobúdania znalostí z nových IT technológií a nástrojov s cieľom rozvoja najväčšej e-learningovej vzdelávacej platformy www.vita.sk. Projekt bude realizovaný prostredníctvom 1 hlavnej aktivity rozdelenej do 2 samostatných podaktivít. Cieľovou skupinou projektu budú noví zamestnanci spoločnosti.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu  ESF REACT- EU v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

 

Adresa:
Tomášikova 50/A
831 04 Bratislava
mobil: 0917 095 406
e-mail: info@it-academy.sk
web: www.it-academy.sk
Pridajte sa k ostatným a získavajte informácie
o novinkách a akciách pre vás alebo
pre vašu firmu