IT Academy to je 15 lektorov
.
viac ako 350 kurzov
 
0,00(0 kurzov)
Právne aspekty licencovania softvéru

Kurz Právne aspekty licencovania softvéru

Kurz právne aspekty licencovania softvéru je určený predovšetkým pre laikov z oblasti licencovania softvéru a osoby bez právneho vzdelania. Kurz právne aspekty licencovania softvéru je zameraný na obsiahnutie vedomostí potrebných pre správnu aplikáciu autorského práva a súvisiacich právnych predpisov v komplikovaných otázkach licenčných zmlúv. Okrem teoretickej časti budú predstavené aj praktické aspekty a príklady, kde sa očakáva aktívna práca poslucháčov. Po absolvovaní školenia bude poslucháč vedieť posúdiť a vytvoriť text licenčnej zmluvy na softvér. Bude poznať rôzne časti zmlúv a bude vedieť identifikovať zmluvné doložky a ich význam.

164,99 € s DPH
1 deň
Akreditovaný
kurz
Adresa:
Pionierska 1588/15
831 02 Bratislava
mobil: 0917 095 406
e-mail: info@it-academy.sk
web: www.it-academy.sk
Pridajte sa k ostatným a získavajte informácie
o novinkách a akciách pre vás alebo
pre vašu firmu