IT Academy to je 15 lektorov
.
viac ako 350 kurzov
 
0,00(0 kurzov)
Právne aspekty doménového mena

Kurz Právne aspekty doménového mena

Kurz Právne aspekty doménového mena je koncipovaný pre širokú verejnosť, najmä pre laikov a osoby bez vzdelania v oblasti právne aspekty doménového mena. Poskytuje praktické informácie z oblasti doménového mena a súvisiacich otázkach. Poslucháč sa oboznámi s právnymi inštitútmi, akými sú prevody, dedenia, ochranná známky, obchodné mená a žaloby, ktoré majú dopad na doménové mená a naučí sa, ako ich správne v konkrétnej situácii aplikovať. Na kurze právne aspekty doménového mena budú okrem teoretickej časti predstavené aj praktické otázky, ktoré očakávajú živú debatu a účasť poslucháčov.

99,99 € s DPH
1 deň
Akreditovaný
kurz
Nasledujúci kurz: Právne aspekty licencovania softvéru »
Adresa:
Pionierska 1588/15
831 02 Bratislava
mobil: 0917 095 406
e-mail: info@it-academy.sk
web: www.it-academy.sk
Pridajte sa k ostatným a získavajte informácie
o novinkách a akciách pre vás alebo
pre vašu firmu