IT Academy to je 15 lektorov
.
Viac ako 700 kurzov
 
0,00(0 kurzov)

Tvorba Web Stránok

Späť do zoznamu
Kurzy Spring

Kurzy Spring

Kurz je zamarený na Spring ,najpoužívanejšiu knihovňu pre písanie webových aplikácii v Jave. Na kurze si prejdeme Spring container, jeho služby Inversion of Control, Dependency Injection a Aspect Oriented Programming (AOP), tiež integráciu s databázy pomocou JDBC a JPA, ďalej nasleduje integrácia s serverom Apache Tomcat a Java EE servery. Povieme si výhody a nevýhody Spring Frameworku proti EJB, Google Guice a ďalším. Ukážeme si ako zapojiť Spring do webové aplikácie pomocou Servletov nebo Spring MVC a tiež ako využívať podporu integračných testov zabudovaných v Springu.
Adresa:
Tomášikova 50/A
831 04 Bratislava
mobil: 0917 095 406
e-mail: info@it-academy.sk
web: www.it-academy.sk
Pridajte sa k ostatným a získavajte informácie
o novinkách a akciách pre vás alebo
pre vašu firmu