IT Academy to je 15 lektorov
.
Viac ako 700 kurzov
 
0,00(0 kurzov)

SAP a ABAP

Späť do zoznamu
Kurzy SAP FI Financials

Kurzy SAP FI Financials

Kurzy SAP FI Financials sú pre teba ideálne, ak sa chceš naučiť využívať prostredie SAP ERP na správu podnikových financií. Osvojíš si všetky možnosti využívania modulu SAP FI súvisiace s finančnými riadením a kontrolou podniku. Zvládneš využívať mzdové, investičné a konsolidačné funkcie tohto prostredia. Osvojíš si vytváranie rôznych analýz a kalkulácií. Ako absolvent kurzov SAP FI Financials zvládneš pomocou SAP FI finančné riadenie podniku.

Adresa:
Tomášikova 50/A
831 04 Bratislava
mobil: 0917 095 406
e-mail: info@it-academy.sk
web: www.it-academy.sk
Pridajte sa k ostatným a získavajte informácie
o novinkách a akciách pre vás alebo
pre vašu firmu