IT Academy to je 15 lektorov
.
Viac ako 700 kurzov
 
0,00(0 kurzov)

Manažérske kurzy

Späť do zoznamu
Kurzy Interný Audítor ISO

Kurzy Interný Audítor ISO

Audit počítačovej siete je špeciálne koncipovaná služba, ktorá ti umožní získať prehľad o stave svojich informačných technológií. Ukážeme ti základné prvky moderných sieťových prostredí a vymedziť úlohu IA pri overovaní takýchto prostredia vrátane vzorových programov auditu, na základe hackerských postupov objasniť bežné slabiny prevádzky počítačových sietí, možnosti ich vylepšenia a kontroly účinnosti obranných opatrení pomocou penetračných testov.
Adresa:
Tomášikova 50/A
831 04 Bratislava
mobil: 0917 095 406
e-mail: info@it-academy.sk
web: www.it-academy.sk
Pridajte sa k ostatným a získavajte informácie
o novinkách a akciách pre vás alebo
pre vašu firmu