IT Academy to je 15 lektorov
.
Viac ako 700 kurzov
 
0,00(0 kurzov)

Administrácia IT

Späť do zoznamu
Kurzy Docker

Kurzy Docker

Docker je nástroj určený na uľahčenie vytvárania, nasadzovania a spúšťania aplikácií pomocou kontajnerov. Kontajnery umožňujú vývojárovi zabaliť aplikáciu so všetkými časťami, ktoré potrebuje, ako sú knižnice a ďalšie závislosti, a všetko odoslať ako jeden balík. Vďaka tomu si vďaka kontajneru môže vývojár byť istý, že aplikácia bude bežať na akomkoľvek inom počítači so systémom Linux bez ohľadu na akékoľvek prispôsobené nastavenia, ktoré by mohol mať stroj, ktoré by sa mohli líšiť od stroja používaného na písanie a testovanie kódu.
Adresa:
Tomášikova 50/A
831 04 Bratislava
mobil: 0917 095 406
e-mail: info@it-academy.sk
web: www.it-academy.sk
Pridajte sa k ostatným a získavajte informácie
o novinkách a akciách pre vás alebo
pre vašu firmu