IT Academy to je 15 lektorov
.
Viac ako 700 kurzov
 
0,00(0 kurzov)

Administrácia IT

Späť do zoznamu
Kurzy Bezpečnostný Audit

Kurzy Bezpečnostný Audit

Bezpečnostný audit je služba, ktorá vám poskytne prehľad o miestach systémov, ktoré môžu byť potencionálnou bezpečnostnou hrozbou či rizikom. Pohľad na systémy je komplexný, identifikuje vzájomné väzby a dokáže určiť aj nepriame riziká. Výstupy auditu môžu byť vo forme audítorskej správy alebo iného dokumentu, ktorý umožní jednoznačne konštatovať mieru zhody bezpečnostného systému ako celku i jeho jednotlivých prvkov s požiadavkami na úroveň poskytovanej ochrany.

Adresa:
Tomášikova 50/A
831 04 Bratislava
mobil: 0917 095 406
e-mail: info@it-academy.sk
web: www.it-academy.sk
Pridajte sa k ostatným a získavajte informácie
o novinkách a akciách pre vás alebo
pre vašu firmu